V.P.N.Smart+
در مک L2TP آموزشمرحله 1


وارد
System Preferences
و سپس بروی آیکون مربوط به تنظیمات
Network
کلیک کنید

مرحله 2

اکنون در صفحه باز شده در قسمت پائین بروی + کلیک نماییدمرحله 3

INTERFACE در قسمت
را انتخاب کنید VPN گزینه
TYPE در قسمت
را انتخاب کنید L2TP گزینه
تنظیمات را همانند عکس زیر انجام داده و بروی گزینه
Create
کلیک کنیدمرحله 4

یکی از سرور ها را در قسمت سرور وارد نمایید
نام کاربری را وارد نمایید Account Name در قسمت
کلیک نمایید Authentication Settings سپس بر روی گزینهبرای مشاهده آدرس سرورها نام کاربری و رمز خود را وارد کنید
نام کاربری رمزمرحله 5

Password در قسمت
رمز خود را وارد کنید
Shared Secret = 123456789
را خالی بگزارید و اوکی را بزنید Group Nameمرحله 6

کلیک کنید و Advanced بروی دکمه
تیک مربوط به گزینه
Send all traffic over VPN Connection
را بزنید و سپس اوکی را بزنیدمرحله 7

را بزنید connect
در این مرحله اتصال شما با موفقیت انجام شده است


تمامی حقوق متعلق به اسمارت پلاس 2020