V.P.N.Smart+
در مک IPSEC آموزش تنظیممرحله 1


وارد
System Preferences
و سپس بروی آیکون مربوط به تنظیمات
Network
کلیک کنید


مرحله 2

اکنون در صفحه باز شده در قسمت پائین بروی + کلیک نمایید
مرحله 3

INTERFACE در قسمت
را انتخاب کنید VPN گزینه
TYPE در قسمت
را انتخاب کنید IPSEC گزینه
تنظیمات را همانند عکس زیر انجام داده و بروی گزینه
Create
کلیک کنید
مرحله 4

یکی از سرور ها را در قسمت سرور وارد نمایید
نام کاربری را وارد نمایید Account Name در قسمت
کلیک نمایید Authentication Settings سپس بر روی گزینه
نام کاربری رمز
مرحله 5

Password در قسمت
رمز خود را وارد کنید
Shared Secret = 123456789
را خالی بگزارید و اوکی را بزنید Group Name
مرحله 6

کلیک کنید و Advanced بروی دکمه
تیک مربوط به گزینه
Send all traffic over VPN Connection
را بزنید و سپس اوکی را بزنید
مرحله 7

را بزنید connect
در این مرحله اتصال شما با موفقیت انجام شده است


تمامی حقوق متعلق به اسمارت پلاس 2020